BICRO glavni partner EEN-a i Ruđer Inovacije dogovorili poslovnu suradnju

Potpisan je Sporazum o suradnji između Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o. kao glavnog partnera Europske poduzetničke mreže (EEN) za inovacije i transfer tehnologije i Ruđer Inovacija d.o.o., sa ciljem ostvarivanja nacionalne politike tehnologijskog razvoja, povezivanja poduzetničkog i znanstvenog sektora, podizanja razine svijesti o važnosti i značenju inovacija te mogućnostima za internacionalizaciju poslovanja putem transfera tehnologije.

 

EEN će u sklopu svoje domene raditi na pronalaženju potencijalnih inozemnih partnera, informiranju o  aktivnostima i mogućnostima koje nudi EU, pomagati u boljoj valorizaciji inovativnih proizvoda i usluga kroz transfer tehnologije, informirati o standardima i legislativi EU te  posredovati između poduzetnika i donositelja odluka u EU.

EEN će informirati Ruđer Inovacije  o raznim događanjima i prezentacijama u svrhu predstavljanja RI i njegovog portfelja na takvim događanjima, organizirati tzv.  company missions prema konkretnim tvrtkama u inozemstvu, te će nastojati putem svojih kanala identificirati kontakt osobu u tvrtkama od interesa za RI.

Ruđer Inovacije će, kao društvo koje je zasnovano sa svrhom komercijalizacije intelektualnog vlasništva i kao poveznica između istraživačkog i gospodarskog sektora koristiti usluge EEN-a radi ostvarivanja svojih poslovnih i društvenih ciljeva. Zajedno sa EEN-om će raditi na razmjeni iskustva i informacija vezanih uz mogućnosti transfera tehnologije te razmjeni podataka vezanih za EUREKA program.