Izlaganje na sajmu Arca 2009

Od 15. do 19. rujna 2009. u sklopu Jesenskog zagrebačkog velesajma, održan je međunarodni sajam inovacija Arca 2009 na kojem su sudjelovale i Ruđer Inovacije.

 

Ruđer Inovacije su izlagale šest, te su predstavile ostale 24 inovacije iz svog portfelja. Izlagane su sljedeće inovacije:

76. SIPOK - novi sustavi uležištenja tračnica (dipl.ing. Jasenko Josipović)
77. Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom (dr.sc. Damir Kralj)
78. Primjena glikoproteinskog pripravka (G-90) iz tkivnog homogenata gujavice Eisenia foetida u kozmetici i lijećenju (dr.sc. Mirica Grdiša)
79. Vezani sustav tekućinska kromatografija visokog učinka – spektrometrija mase (HPLC-MS/MS) (dr.sc. Ivanka Jerić)
80. Triazenski spojevi kao potencijalni antitumorski lijekovi (sr.sc. Maja Osmak, dr.sc. Anamarija Brozović, dr.sc. Tamara Čimbora-Zovak)
81. CMS-18 sustav za pripravljanje tankih filmova postupkom magnetronskog rasprašenja (dr.sc. Nikola Radić)

Možemo se pohvaliti sa dobitkom plakete ARCA 2009 za sudjelovanje, te nagradama:
-Srebrna Arca, za inovaciju "Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom" (dr.sc. Damir Kralj)
-Brončana Arca, za inovaciju "SIPOK - novi sustavi uležištenja tračnica" (dipl.ing. Jasenko Josipović)