Adamintanski bisureidni derivati za detekciju aniona u kemijskim i biološkim otpinama

Pripravljeni su adamantanski bisureidni derivati koji vežu sljedeæe anione: F-, Cl-, Br-, acetat, HSO4-, NO3-, i H2PO4-, a posebno F- i H2PO4-. Prisutnost iona može se detektirati UV-VIS ili fluorescencijskom spektroskopijom.

 

TRŽIŠNA PRILIKA

Anioni igraju važnu ulogu u kemijskim i biološkim procesima. Od velike je važnosti detektirati anionska oneèišæenja poput fosfata i nitrata u prirodnim i otpadnim vodama. Fluoridi se nalaze u pitkim, morskim i tehnološkim vodama te ljudskoj plazmi i tkivima kao posljedica, izmeðu ostalog, korištenja flouriranih zubnih pasta.
Svjetsko tržište senzora vrlo je veliko: prodaja senzora porasla je s 32,5 milijardi US $ u 1998. godini na 50,6 milijardi US $ u 2007. Godišnji rast je u prosjeku 5 %. SAD, zapadna Europa i Japan zauzimaju 83 % svjetskog tržišta senzora.

 UV-VIS spektri adamantanskog bisureidnog derivata sa i bez prisutnosti aniona Bu4NOAc

OPIS INOVACIJE

Predmet ove ponude su adamantanski bisureidni derivati, njihova priprava te uporaba za detekciju aniona. Ovi spojevi vežu F-, Cl-, Br-, acetat, HSO4-, NO3-, i H2PO4-, a posebno F-, acetat i H2PO4-. Vezivanje aniona indicirano je promjenom intenziteta apsorbancije ili intenziteta fluorescencije, a u nekim sluèajevima i pomicanjem maksimuma apsorpcijske ili emisijske vrpce.
Èisti spojevi te smjese koje sadrže jedan ili više navedenih spojeva zajedno s organskim ili anorganskim punilom i/ili nosaèem (na primjer, spojevi mogu biti naneseni na silikagel ili polimerni nosaè ili biti u smjesi s nekom inertnom komponentom) se mogu upotrijebiti za detekciju aniona u kemijskim i/ili biološkim procesima uz upotrebu UV-VIS ili fluorescencijske spektroskopije.
Osim za detekciju aniona èisti spojevi te smjese koje sadrže jedan ili više navedenih spojeva se takoðer mogu upotrijebiti kao sredstva za vezivanje i ekstrakciju aniona iz vodenih otopina u organske otopine.

STATUS INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Inovacija je predmet hrvatske patentne prijave. Tvrtke zainteresirane za komercijalno iskorištavanje ove prijave, kao i postojeæeg znanja i iskustva, neka se slobodno obrate tvrtki Ruðer inovacije.

Dokument u pfd formatu preuzmite ovdje: RI-SM-WP-09-005v01-DMF-Basaric-novo.pdf                                 

KONTAKT OSOBA
Dr. sc. Davorka Moslavac Forjan
Ruðer inovacije d.o.o.
Bijenièka 113, Zagreb, Hrvatska
T +385 1 2360 300
M +385 91 4040 142
F +385 1 2347 811
E Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
W www.r-i.hr