Vezani sustav tekućinska kromatografija-spektrometrija mase (HPLC-MS/MS)

Sustav tekućinska kromatografija visokog učinka - spektrometrija mase predstavlja vezani sustav koji omogućuje odjeljivanje komponenata smjese i njihovu detekciju bez potrebe za dugotrajnim i složenim obradama uzorka.

 

TRŽIŠNA PRILIKA

Ova analitička metoda koristi se u brojne svrhe. Može se koristiti za određivanje metabolita u biološkim tekućinama pri razvoju lijekova ili u farmakokinetičkim studijama. U području ispitivanja i praćenja kvalitete prirodnih i otpadnih voda može se koristiti za određivanje herbicida u vodi i biološkim uzorcima. Određivanje metabolizma ksenobiotika, od kojih su neki opasni toksikanti i polutanti, također je moguće ovom metodom. Ona se može koristiti i u prehrambenoj industriji za analiziranje prehrambenih namirnica (ulje, vino, med i sl.).

OPIS USLUGE

Vezani sustav tekućinska kromatografija visokog učinka-spektrometrija mase (HPLC-MS/MS, high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry) predstavlja sustav koji omogućuje odjeljivanje komponenata smjese i njihovu detekciju na temelju omjera mase i naboja (m/z) nabijenih čestica.
Prednost u odnosu na ostale sustave je mogućnost istovremenog praćenja analize korištenjem dvaju detektora: DAD (diode array detector s mogućnošću izbora do 8 valnih duljina) i spektrometra mase (do 1650 Da).
Ovom analitičkom metodom moguća je kvalitativna analiza: snimanje spektra uzorka, određivanje molekulske mase spoja, analiza fragmentacije određenog molekulskog iona (product ion) te određivanje prekursora određenog fragmenta (precursor ion).
Također je moguća i kvantitativna analiza: koristeći standardne otopine analita i interni standard, MRM tehnikom izradi se kalibracijska krivulja na temelju koje se odredi koncentracija u uzorcima.

PONUDA USLUGE

Tvrtke zainteresirane za usluge analize uzoraka HPLC-MS/MS metodom te za pripadajuće znanje i iskustvo znanstvenika u obliku stručnog mišljenja neka se slobodno obrate tvrtki Ruđer inovacije.

Dokument u pdf formatu preuzmite ovdje:RI-SM-WP-09-003v01-DMF-Jeric-HPLC-MS.pdf

KONTAKT OSOBA
Dr. sc. Davorka Moslavac Forjan
Ruđer inovacije d.o.o.
Bijenička 113, Zagreb, Hrvatska
T +385 1 2360 300
M +385 91 4040 142
F +385 1 2347 811
E Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
W www.r-i.hr