Natječaj za: zaštitu intelektualnog vlasništva – izradu patentnih prijava

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka
Zajam br. 7320-HR
Objavljuje:
ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJEM INTERESA
Za savjetničke usluge u funkciji:
Zaštita intelektualnog vlasništva – Izrada patentnih prijava
za Ruđer Inovacije d.o.o.

 

1. Republika Hrvatska koristi sredstva Svjetske banke za Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka (STP). Kroz projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) namjerava poboljšati poslovno okruženje u područjima znanosti i tehnologije. Unutar zadanih okvira MZOŠ je namijenio dio sredstava Ruđer Inovacijama (RI), tvrtki za transfer tehnologije i komercijalizaciju intelektualnog vlasništva i inovacija u vlasništvu Instituta Ruđer Bošković (IRB), koja djeluje kao poveznica između znanosti i tehnologije te poslovnog i industrijskog sektora. U tu svrhu, nužno je angažirati savjetničku tvrtku za zaštitu intelektualnog vlasništva (IP).

2. Usluge savjetničke tvrtke uključuju: zaštita IP izradom patentnih prijava za postojeće intelektualno vlasništvo i za svako naredno intelektualno vlasništvo u portfelju RI; pretraživanje svih prethodnih dostignuća – stanja tehnike; podrška u ocjenjivanju IP; pretraživanje patentnih baza; odabir optimalnog oblika zaštite IP uz odobrenje RI i izrada nužne dokumentacije vezano uz izabranu metodu zaštite. Trajanje aktivnosti predviđa se na razdoblje od 18 mjeseci.

3. MZOŠ poziva iskusne savjetničke tvrtke da iskažu interes za pružanje navedene usluge na engleskom jeziku. Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti podatke o kvalificiranosti i prijašnjim iskustvima na sličnim poslovima kao što su osnovni profil tvrtke, stručnosti, usluge koje tvrtka nudi, životopise s obrazovnim i profesionalnim profilom ključnih stručnjaka, međunarodno iskustvo (ako postoji), broj i kratki opis sličnih projekata (uz listu klijenata). Tvrtke se smiju međusobno udruživati u svrhu poboljšanja kvalifikacija. Savjetnička tvrtka treba biti tvrtka/odvjetnički ured sa slijedećim kvalifikacijama: dokazano petogodišnje iskustvo u provođenju sličnih zadataka u znanstveno istraživačkim institutima ili s inovatorima; dokazana pravna kompetentnost na području zaštite prava IP i odgovarajuće licenciranje sukladno SIPO-u; iskustvo u izradi, podnošenju i zaštiti IP u Hrvatskoj i inozemstvu uz predočenje dokaza; izvanredno znanje hrvatskog i engleskog jezika u specifikacijama vezano uz znanstvene i tehnološke patente. 

4. Savjetnička tvrtka bit će odabrana u skladu sa Smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje savjetnika od strane Zajmoprimca Svjetske banke, svibanj 2004, primjenom metode 'odabir na temelju kvalifikacija konzultanata'.

5. Zainteresirane savjetničke tvrtke mogu dobiti dodatne informacije o opisu usluga na internetskoj adresi Ministarstva, www.mzos.hr :naslovnica> znanost> tehnologijski razvitak> Projekt tehnologijskog razvitka> otvoreni natječaji i na www.r-i.hr ili na niže navedenoj adresi, od ponedjeljka do petka, između 9:00 i 16:00 sati.

6. Zainteresirani svoj iskaz interes mogu predati najkasnije do ponedjeljka, 7. travnja 2008. do 16 sati, na sljedeću adresu:

 

Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje:

Req-EOI-RBI-CONS-7-hrv(1).pdf

RI TOR for Patent Drafting.pdf


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Jedinica za provođenje projekta
n/p. Gdin. Dragan Šoljan, PMU Direktor
E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Planinska 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska Tel: +385 1 2352 654;
Fax: +385 1 2352 689
Klasa: 910-04/08-04/00010
Ur. broj.: 533-08-08-01