Korisni linkovi

Korisni linkovi

 

CENTRI ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci http://www.uniri.hr/step-ri
Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu http://technology.unizg.hr/
Ured za transfer tehnologije Split http://www.utt.hr/
Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku http://www.tera.hr/

DRŽAVNE INSTITUCIJE 
 
Državni zavod za intelektualno vlasništvo http://www.dziv.hr/
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa http://www.mzos.hr/
Jedinica za intelektualno vlasništvo pri MZOS http://www.ipu.hr/
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva http://www.mingorp.hr/
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH http://www.nzz.hr/
Agencija za znanost i visoko obrazovanje http://www.azvo.hr/
Hrvatski institut za tehnologiju - HIT hit.hiteh.hr
Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO http://www.bicro.hr/
Hrvatska gospodarska komora http://www.hgk.hr/
Hrvatska obrtnička komora http://www.hok.hr/
Hrvatska udruga poslodavaca http://www.hup.hr/
Fond za razvoj i zapošljavanje http://www.frz.hr/
Fond za regionalni razvoj RH http://www.fondrr.hr/
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo http://www.hamag.hr/
Hrvatska banka za obnovu i razvitak http://www.hbor.hr/
Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva http://www.cepor.hr/
 
SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA 
 
Sveučilište u Zagrebu http://www.unizg.hr/
Sveučilište u Splitu http://www.unist.hr/
Sveučilište u Rijeci http://www.uniri.hr/
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/
Sveučilište u Zadru http://www.unizd.hr/
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Sveučilište u Dubrovniku http://www.unidu.hr/
Društveno veleučilište u Zagrebu dns.pravo.hr/veleuciliste
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu http://www.zvu.hr/
Tehničko veleučilište u Zagrebu http://www.tvz.hr/
Veleučilište u Karlovcu http://www.vuka.hr/
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru http://www.vevu.hr/
Veleučilište Marko Marulić u Kninu http://www.veleknin.hr/
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću 
Veleučilište u Požegi http://www.vup.hr/
Veleučilište u Rijeci http://www.veleri.hr/
Veleučilište u Šibeniku http://www.vstsi.hr/
Veleučilište u Slavonskom Brodu 
Veleučilište u Varaždinu http://www.vels.hr/
Veleučilište u Velikoj Gorici http://www.wg.hr/
 
JAVNI I PRIVATNI INSTITUTI 
 
Ekonomski institut Zagreb http://www.eizg.hr/
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar http://www.pilar.hr/
Institut za javne financije http://www.ijf.hr/
Institut za međunarodne odnose http://www.irmo.hr/
Institut za migracije i narodnosti http://www.imin.hr/
Institut za društvena istraživanja http://www.idi.hr/
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije http://www.himk.hr/
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split http://www.krs.hr/
Hrvatski veterinarski institut http://www.veinst.hr/
Hrvatski geološki institut http://www.igi.hr/
Hrvatski institut za povijest http://www.isp.hr/
Institut za arheologiju http://www.iarh.hr/
Institut za antropologiju http://www.inantro.hr/
Institut za etnologiju i folkloristiku http://www.ief.hr/
Institut za filozofiju http://www.fizg.hr/
Institut za fiziku http://www.ifs.hr/
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje http://www.ihjj.hr/
Institut za informatičke inovacije Sv. Križ Začretje http://www.svetikriz.com/
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada http://www.imi.hr/
Institut za oceanografiju i ribarstvo Split http://www.izor.hr/
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč http://www.iptpo.hr/
Institut za povijest umjetnosti http://www.hart.hr/
Institut za turizam http://www.iztzg.hr/
Mediteranski institut za istraživanje života Split http://www.medils.hr/
Poljoprivredni institut Osijek http://www.poljinos.hr/
Staroslavenski institut http://www.stin.hr/
Šumarski institut Jastrebarsko http://www.sumins.hr/
Hrvatski institut za istraživanje mozga http://www.hiim.hr/
Energetski institut Hrvoje Požar http://www.eihp.hr/
Končar - Institut za elektrotehniku http://www.koncar-institut.hr/
Institut za energetiku i zaštitu okoliša http://www.ekonerg.hr/
Institut za elektroprivredu i energetiku http://www.ie-zagreb.hr/
Institut građevinarstva Hrvatske http://www.igh.hr/
Brodarski institut http://www.hrbi.hr/
Imunološki zavod http://www.imz.hr/
Hrvatski hidrografski institut http://www.hhi.hr/
Institut za razvoj obrazovanja http://www.iro.hr/
Hrvatski geodetski institut http://www.cgi.hr/
 
RAZVOJNE AGENCIJE 
 
Agencija za razvoj Osječko-baranjske županije www.obz.hr/hr//index.php?tekst=466
Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA http://www.azra.hr/
Istarska razvojna agencija IDA http://www.ida.hr/
Regionalna razvojna agencija PORIN www.porin.hr/porin
Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA http://www.redea.hr/
Razvojna agencija Sjever DAN http://www.dan.hr/
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije http://www.zacorda.hr/
Zagorska razvojna agencija http://www.zara.hr/
Lokalna razvojna agencija Brodsko-posavske županije http://www.ctr.hr/
Dubrovačka razvojna agencija DUNEA http://www.dunea.hr/
Agencija za lokalni gospodarski razvoj Sisak LEDA http://www.leda.hr/
 
TEHNOLOŠKI PARKOVI 
 
Tehnološki park Čakovec 
Tehnološki park Varaždin http://www.tehnopark-varazdin.com/
Tehnološki park Zagreb http://www.tehnopark.com.hr/
 
POSLOVNI PARKOVI 
 
Poslovni park Bjelovar http://www.poslovni-park.hr/
Poslovni park Karlovac www.karlovacka-zupanija.hr/poslovni-park
 
SLOBODNE ZONE 
 
Krapinsko-zagorska slobodna zona http://www.kzsz.hr/
Podunavska slobodna zona Vukovar http://www.podunavska-freezone.hr/
Slobodna zona Đuro Đaković – Slavonski Brod http://www.freezone-dd-sb.htnet.hr/
Slobodna zona Kukuljanovo http://www.ind-zone.com/
Slobodna zona Osijek http://www.szo.hr/
Slobodna zona luke Ploče http://www.port-authority-ploce.hr/
Slobodna zona luke Pula http://www.luckauprava-pula.hr/
Slobodna zona luke Rijeka http://www.portauthority.hr/
Slobodna zona luke Split http://www.portsplit.com/
Slobodna zona Ribnik 
Slobodna zona Splitsko-dalmatinska 
Slobodna zona Varaždin http://www.slobodna-zona.hr/
Slobodna zona Zagreb http://www.rtz.hr/
 
PODUZETNIČKI INKUBATORI 
 
Poduzetnički inkubator BIOS http://www.inkubator.hr/
Poduzetnički inkubator Hrvatska Kostajnica 
Poduzetnički inkubator Osvit 
Poduzetnički inkubator Samobor 
Poduzetnički inkubator Zadar http://www.poduzetnicki-inkubator.hr/
Poduzetnički inkubator Brodin http://www.pi-brodin.hr/
Poduzetnički inkubator Bjelovar http://www.poslovni-park.hr/
Koprivnički poduzetnik www.koprivnica.hr/poduzetnistvo/koppoduzetnik.asp
Poduzetnički inkubator grada Labina www.labin.hr/root/rub4_3.asp
Poduzetnički inkubator Rijeka www.rijeka.hr/default.asp?gl=200506280000005
Poduzetnički inkubator Velika Pisanica 
Poduzetnički inkubator Pitomača 
Poduzetnički inkubator Zdenci www.opcina-zdenci.hr/wa/ured/index.asp?ured=6
Poduzetnički inkubator Kutina www.kutina.hr/Default.aspx?tabid=81
Poduzetnički inkubator Senjak www.czp-knin.hr/?a=inkubator
Poduzetnički inkubator Izazov www.ida.hr/index.php?id=26
Poduzetnički inkubator Šibenik http://www.pin-sibenik.com/
Poduzetnički inkubator Vukovar www.vukovar.hr/uog/uog_inkubator.htm
Poduzetnički inkubator Sv. Petar Orehovec 
Poduzetnički inkubator Skrad http://www.pins-skrad.hr/
Studentski poduzetnički inkubator FER, SPI 
 
PODUZETNIČKI CENTRI 
 
Centar za poduzetništvo grada Knina http://www.czp-knin.hr/
Centar za poduzetništvo Karlovačke županije 
Centar za poduzetništvo Koprivničko-križevačke županije http://www.czpkkz.com/
Centar za poduzetništvo Krapinsko- zagorske županije 
Centar za poduzetništvo Osijek http://www.poduzetnistvo.org/
Centar za poduzetništvo Šibensko-kninske županije http://www.czp-sibenik.hr/
Centar za poduzetništvo Virovitičko-podravske županije 
Centar za poduzetništvo Zadarske županije http://www.czpzadar.hr/
   
INOVATORSKA UDRUŽENJA 
 
Udruga inovatora Hrvatske http://www.inovatorstvo.com/
Savez inovatora Zagreba http://www.savez-inovatora-zagreba.hr/
Hrvatski savez inovatora http://www.inovator.hr/
Savez inovatora Primorsko-goranske županije http://www.inova.hr/
 
PORTALI 
 
Hrvatski izvoznici http://www.hrvatski-izvoznici.hr/
Poduzetnički portal http://www.poduzetnistvo.org/
Poslovni navigator http://www.business-navigator.biz/
Hrvatska mreža konzultanata http://www.hmk.hr/
Tec park net http://www.tec-park.net/
 
ČASOPISI 
 
PATENT-časopis za zaštitu intelektualnog vlasništva http://www.patent.hr/
Innovation & Transfer Technology http://www.cordis.lu/itt/itt-en
Glasnik Inovacijsko žarište http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2166