IRB

Institut Ruđer Bošković najveći je nacionalni istraživački institut u području prirodnih znanosti i tehnologije.

 

 U multidisciplinarnom okruženju Institita više od 500 znanstvenika i studenata radi na problemima iz eksperimentalne i teorijske fizike, fizike i kemije materijala, organske i fizičke kemije, biokemije, molekularne biologije i medicine, istraživanja mora i okoliša, računarstva i elektronike.

U Hrvatskoj IRB predstavlja nacionalnu ustanovu posvećenu istraživanju, visokom obrazovanju i podršci akademskoj zajednici, tijelima državne i lokalne uprave, te industriji koja se temelji na tehnologiji.
U okviru Europske Unije, IRB je dio Europskog istraživačkog područja European Research Area. IRB surađuje s mnogim institutima i sveučilištima u svijetu, s kojima dijeli zajedničke vrijednosti i vizije.

Ciljevi IRB-a su:

KVALITETA ISTRAŽIVANJA
IRB teži znanstvenoj izvrsnosti i promovira tržišno orijentirana inter-disciplinarna istraživanja, korištenjem modernih eksperimentalnih postrojenja, informacijskih i računalnih resursa. U provođenju istraživanja koriste se moderni principi vođenja i gospodarenja.

NASTAVA
IRB provodi specijalističke tečajeve, a naši zaposlenici daju značajan doprinos u provođenju nastave na svim Hrvatskim sveučilištima.

DRUŠTVENA ULOGA
IRB prepoznaje svoju ulogu u društvu učešćem i vođenjem projekata važnih za dobrobit društva u cjelini.

TRANSFER ZNANJA
IRB teži partnerskom odnosu sa industrijom s ciljem promoviranja, prijenosa i primjene vlastitih rezultata u novim proizvodima, tehnikama i procesima.

IRB I RUĐER INOVACIJE
IRB je osnivač i jedini vlasnik Ruđer Inovacija. Ruđer inovacije su osnovane s prvenstvenim ciljem komercijalizacije znanja IRB-a.

www.irb.hr