Procesi i aktivnosti

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, nužno je osigurati podršku svim procesima i aktivnostima koji im prethode.

 

U okviru podrške znanstvenicima radi ostvarivanja ciljeva zajedničke suradnje, Ruđer inovacije provodi sve potrebne aktivnosti kako bi se postigao željeni rezultat. U tom smislu, Ruđer inovacije svojim aktivnostima pružaju podršku u svakoj od potrebnih faza; od pronalaska i procjene intelektualnog vlasništva do procesa monitoringa već komercijaliziranog intelektualnog vlasništva, kao i evaluaciju daljnjih mogućnosti komercijalizacije.  

pronalaženje i procjena intelektualnog vlasništva

 • pretraga patentnih baza
 • tehnološka procjena
 • tržišna procjena
 • izrada studija isplativosti 

postupak zaštite intelektualnog vlasništva

 • odabir najprikladnijeg oblika zaštite
 • pisanje patentnih prijava
 • pokrivanje troškova zaštite
 • pravna pomoć

komercijalizaciju intelektualnog vlasništva

 • marketinška strategija i odabir partnera
 • odabir najpovoljnijeg načina komercijalizacije
 • pregovaranje, pisanje i izvršavanje raznih ugovora
 • osnivanje spin-off tvrtki
 • izrada poslovnih planova
 • sjemenski kapital
 • projektni menadžment

daljnje faze komercijalizacije

 • pronalaženje dodatnih izvora financiranja
 • kontrola poštivanja ugovora
 • prikupljanje naknada i prihoda te njihovo raspodjeljivanje

Usluge savjetovanja 

Predavanja i tečajevi