Misija i Vizija

Tvrtka Ruđer Inovacije (RI) počela je s djelovanjem početkom 2007. godine kao tvrtka kći Instituta Ruđer Bošković s ciljem poticanja suradnje i partnerstva istraživačkih instituta, fakulteta i inovatorske zajednice s tvrtkama iz gospodarstva.

 

Misija
Doprinijeti razvoju Hrvatske kao društva znanja povezivanjem znanstvene i israživačke zajednice s poduzetništvom i gospodarstvom u cijelini te tako komercijalizacijom znanja jačati konkurentnost Hrvatske na svjetskom tržištu.

Vizija
Biti vodeća organizacija za procjenu zaštitu i komercjializaciju intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj i regiji. Biti vodeća organizacija za procjenu, zaštitu i komercijalizaciju intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj i regiji.Stvarati i biti centralni dio mreže istraživača, poduzetnika, poslovne zajednice, banaka te ulagača čiji je zajednički cilj osigurati maksimalnu komercijalizaciju intelektualnog vlasništva. Povećati broj aktivnosti i osigurati financijska sredstva za potporu budućih istraživanja i daljnjeg razvoja te nagrađivanje izumitelja.

što radimo?
Ruđer Inovacije zastupaju i štite intelektualno vlasništvo inovatora i imaju važnu ulogu u transferu tehnologije i primjeni inovativnih tehnologija. Tvrtka povezuje znanost s gospodarstvom i industrijom, a kroz partnerstvo s akademskom, inovatorskom zajednicom te gospodarstvom otvorena je cjelokupnoj hrvatskoj zajednici, pružajući im podršku kroz komercijalizaciju ideja, inovacija ili rezultata znanstvenih istraživanja.  

Zašto surađivati s nama?
Snaga i komparativna prednost Ruđer Inovacija temelji se na nekoliko čimbenika kao što je ekskluzivan ugovor s Institutom Ruđer Bošković i drugim regionalnim “generatorima” intelektualnog vlasništva, potpuna podrška Vlade Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković te financijska podrška Svjetske banke.

Uloga transfera tehnologije?
Transfer tehnologije uključuje odgovarajuće upravljanje intelektualnim vlasništvom te njegov transfer iz znanosti u industriju kako bi inovativna ideja postala gotov proizvod. Ulaganje u znanje i primjena inovativnih tehnologija može pomoći Hrvatskom gospodarstvu da postane konkurentnije na globalnom tržištu.