Priznanje patenta u Hrvatskoj

Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH je dana 29. prosinca 2010. godine priznao patent „N,N',N''-TRIS-(3-dimetilaminopropil)-gvanidin, postupak priprave iz karbodiimida i primjena u reakcijama transesterifikacije ulja“ izumitelja dr. Mirjane Maksić, dr. Zorana Glasovca.

 

Patent je objavljen u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva br. 1/2011 pod brojem P20040341. Patentna prijava podnesena je 15. travnja 2004. godine.

Patent obuhvaća Novi trisupstituirani derivat gvanidina koji uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu.

Novi katalizator, za kojega su prethodna teorijska istraživanja predvidjela visoku bazičnost, vrlo uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu pri čemu nastaju metilni esteri viših masnih kiselina kao glavni produkti. Praćenjem kemijske reakcije ustanovljeno je da je već nakon 1 h došlo do potpune konverzije ulja u metilne estere viših masnih kiselina. Opis inovacije nalazi se ovdje.