Usluge IRB-a

 

Vezani sustav tekućinska kromatografija-spektrometrija mase (HPLC-MS/MS)

Sustav tekućinska kromatografija visokog učinka - spektrometrija mase predstavlja vezani sustav koji omogućuje odjeljivanje komponenata smjese i njihovu detekciju bez potrebe za dugotrajnim i složenim obradama uzorka. više
 

Pripravljanje tankih filmova postupkom magnetronskog rasprašenja na CMS-18 sustavu

Institut Ruđer Bošković (IRB) nudi uslugu pripravljanja tankih filmova postupkom magnetronskog rasprašenja na CMS-18 sustavu. Uređaj pruža široke mogućnosti za pripravljanje poznatih ili novih materijala i struktura u obliku tankih filmova.  više
 

Priprava taložnog kalcijevog karbonata semikontinuiranim postupkom

Ekspertni tim Instituta „Ruđer Bošković“ nudi suradnju i uslugu nadzirane i kontrolirane priprave taložnog kalcijevog karbonata, specifičnih fizičko-kemijskih svojstava, semi-kontinuiranim ili šaržnim postupkom te ekspertne i/ili laboratorijske usluge razvoja novog proizvoda. Priprava se provodi u računalom vođenom kemijskom reaktoru uvećanog laboratorijskog mjerila, uz mogućnost kontrole niza tehnoloških parametara, tako da je moguća i suradnja na razvoju drugih proizvoda bazne kemijske ili farmaceutske industrije koji se pripravljaju kristalizacijom/taloženjem iz otopina. više
 

Analiza polifenola u prehrambenim proizvodima

Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu nudi usluge određivanja ukupne količine fenola, antocijana i antioksidacijske aktivnosti u uzorcima prehrambenih proizvoda poput vina, sokova, čajeva, kave i čokolade.  više
 

Mikroskop atomskih sila

Mikroskop atomskih sila (Atomic Force Microscope, AFM) - Nanoskop, smješten na Institutu „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, za sada je jedini takve vrste u Hrvatskoj i pripada najnovijoj generaciji uređaja kojima "gledamo" organizaciju atoma i molekula tvari i organizama.  više
 

Viker

Viker je računalom vođeni kemijski reaktor, uvećanog laboratorijskog mjerila, ima mogućnost kontrole niza tehnoloških parametara te posjeduje PID regulaciju.

 više