Portfelj

 

Slijepo izdvajanje komponenata iz mješavina u 1D i 2D NMR spektroskopiji i masenoj spektrometriji

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja čistih komponenata u 1D i 2D NMR spektroskopiji i masenoj spektrometriji  robusnom višekomponentnom analizom temeljenom na rijetkosti. više
 

Adamantanski derivati krunastih etera i njihova upotreba u terapiji tumora

Adamantanski derivati krunastih etera pokazuju umjerenu do jaku antiproliferativnu i citotoksičnu aktivnost, što ukazuje na njihov potencijal za korištenje u antitumorskoj terapiji pojedinačno ili u kombinaciji s drugim citostaticima. više
 

Visoko efikasna metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata u spektroskopiji i spektrometriji

Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja više od dvije čiste komponente iz dva mjerenja u području spektroskopije i spektrometrije. više
 

Triazenski spojevi kao potencijalni antitumorski lijekovi

Triazenski analozi, njihove farmaceutski prihvatljive soli i N-acil derivati pokazuju citotoksičnost u vrlo niskim koncentracijama te dobru topivost. Ovakvi spojevi mogu se koristiti u liječenju tumora pojedinačno ili u kombinaciji s drugim citostaticima. više
 

Adamintanski bisureidni derivati za detekciju aniona u kemijskim i biološkim otpinama

Pripravljeni su adamantanski bisureidni derivati koji vežu sljedeæe anione: F-, Cl-, Br-, acetat, HSO4-, NO3-, i H2PO4-, a posebno F- i H2PO4-. Prisutnost iona može se detektirati UV-VIS ili fluorescencijskom spektroskopijom. više
 

Organogelatori za geliranje komercijalnih goriva, organskih otapala i vode

Znanstvenici Instituta „Ruđer Bošković“ pripravili su spojeve koji imaju svojstvo geliranja komercijalnih goriva poput benzina i nafte, raznih organskih otapala te vode i smjesa vode s otapalima poput DMSO i DMF. više
 

Ekološko sredstvo za kemijsku obradu staklenih, keramičkih i kamenih površina

Razvijeno je ekološko kemijsko sredstvo koje rješava probleme hidrofobnosti površine te zaštite od tragova prstiju, prašine, prljavštine i ošteæenja pri obradi pjeskarenih staklenih, keramièkih i kamenih površina. više
 

Novi sustavi uležištenja tračnica

SIPOK - novi, jeftini i jednostavni sustavi uležištenja tramvajskih tračnica, te tračnica lakih i teških željeznica na polimernim segmentnim osloncima s neprekinutom betonskom podlogom. više
 

Nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju

Pripravljene su nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju koje odjeljuju široki spektar racemičnih ili enantiomerno obogaćenih smjesa od komercijalnog interesa. više
 

Adamantanski derivati dipirometana i njihova uporaba u detekciji aniona

Pripravljeni su novi adamantanski derivati koji imaju svojstva vezanja i detekcije aniona, posebice F-, u kemijskim i biološkim procesima. više
 

Pametni prijenosni kontaktni iluminator za fotodinamičku terapiju površinskih tumora

Pametni prijenosni iluminator za fotodinamičku terapiju površinskih tumora postiže takav iluminacijski režim da se fotodinamički protokol zbiva u optimalnom režimu. Uređaj i metoda koja se koristi s njim rješavaju tehnički problem optimalne iluminacije uzevši u obzir stanje tkiva i realnu koncentraciju fotoaktivne tvari (PpIX). više
 

Metoda za određivanje važnosti frakcija bioloških uzoraka razdvojenih kromatografskom metodom

Metoda se primjenjuje za analizu uzoraka dobivenih kromatografskom metodom. Metoda uključuje ali nije ograničena na: kapilarnu elektroforezu, gel elktroforezu, papirnu elektroforezu, kromatografiju razmjene iona, “affinity” kromatografiju, gel filtraciju, kromatgrafiju čestica i adsorpcijsku kromatografiju. više
 

Analizator mekih čestica u tekućinama

Senzor za detekciju i analizu mekih čestica u vodenom okolišu koji jednostavno, pouzdano i selektivno detektira pojedinačne čestice bez obzira na prisutnost krutih čestica. Inovacija je na 36. Internacionalnom salonu inovacija u Ženevi održanom od 2. do 6. travnja 2008. godine osvojila zlatnu medalju.  više
 

Mediled uređaji

Mediled uređaji su suvremeni uređaji za fotodinamičku dijagnostiku i terapiju. Fotodinamička dijagnostika je dijagnostička metoda koja omogućava otkrivanje bolesnog tkiva primjenom kombinacije svjetla i određene kemikalije. Fotodinamička terapija zasniva se na nakupljanju fotoaktivne tvari u stanicama tumora te učinku svjetla određene valne duljine koje navedenu tvar aktivira. više
 

Robin Hood metoda

Robin Hood (RH) metoda je inovativna, visoko efikasna metoda za proračune u elektrostatskim problemima. Metoda je razvijena na Zavodu za teorijsku fiziku IRB-a.  više
 

Metoda vizualizacije i demarkacije tumora metodom fotodinamičke dijagnostike

Metoda kombinacijom linearnih i nelinearnih algoritama za nenadziranu segmentaciju višespektralne slike omogućava unaprjeđenje fotodinamičke dijagnostike i poboljšava vizualizaciju i demarkaciju tumora. Metoda je primjenljiva u stvarnom vremenu, kao i fazi naknadne obradbe. U odnosu na do sada poznate algoritme za segmentaciju slike, dobiveni kontrast na obrađenoj slici je bitno izraženiji.  više
 

Katalizator za transesterifikaciju biljnih ulja

Novi trisupstituirani derivat gvanidina uspješno katalizira reakciju transesterifikacije suncokretovog ulja, ulja uljane repice i sojinog ulja u metanolu.  više
 

Bakterijska kultura za razgradnju atrazina i ostalih s-triazinskih pesticida

Nova mješovita bakterijska kultura specifičnih kataboličkih svojstava brzo i potpuno razgrađuje atrazin i ostale s-triazinske pesticide u širokom koncentracijskom području pri različitim temperaturama. više
 

Određivanje poroznosti nalazišta ugljikovodika

Postupak određivanja poroznosti nalazišta ugljikovodika pomoću seizmičkih signala i referentnih laboratorijskih karotažnih mjerenja.  više