Usluge znanstvenicima i inovatorima

 

Cilj suradnje

Komercijalizirati znanje znanstvenika i omogućiti im da za svoj trud budu adekvatno nagrađeni.  više
 

Procesi i aktivnosti

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, nužno je osigurati podršku svim procesima i aktivnostima koji im prethode.  više