Priznanje patenta u EU

18.01.2011. - Priznat je patent za inovaciju „Mixed bacterial culture for atrazine degradation“, izumiteljice dr. Dubravke Hršak i Maje Havriluk, u EU. Patent nosi broj 07700434.9.

više

 

Priznanje patenta u Hrvatskoj

18.01.2011. - Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH je dana 29. prosinca 2010. godine priznao patent „N,N',N''-TRIS-(3-dimetilaminopropil)-gvanidin, postupak priprave iz karbodiimida i primjena u reakcijama transesterifikacije ulja“ izumitelja dr. Mirjane Maksić, dr. Zorana Glasovca.

više

Priznanje patenta u Hrvatskoj

22.10.2010. - Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH je dana 14. rujna 2010. godine priznao patent „Sintetski peptidi s neprirodnim adamantanskim aminokiselinama za uporabu kao protutumorski lijekovi“ izumitelja dr. Štefice Horvat, dr. Kate Majerski, dr. Ljubice Glavaš Obrovac, dr. Andreje Jakas, dr. Maje Roščić, dr. Jelene Veljković, dr. Kragol Gorana, dr. Karner Ivana.

više

 

Znanstvenici s MIT-a kupili Robin Hood softverski paket

09.07.2010. - Robin Hood metoda je razvijena u bazičnim istraživanjima u teorijskoj fizici, a u svrhu proračunavanja i rješavanja problema u elektrostatici, te je uz pomoć Ruđer Inovacija uobličena u komercijalni softverski paket "Robin Hood Solver" i ponuđena na tržištu.

više

 

Ruđer Inovacije postale član Nordijske gospodarske komore u Hrvatskoj

01.06.2010. - Ruđer Inovacije su 20. svibnja 2010. godine postale član Nordijske gospodarske komore, a kroz članstvo u Komori žele se ostvariti poslovni kontakti i suradnja sa kompanijama u Nordijskim zemljama.

više

60 godina Instituta Ruđer Bošković

01.06.2010. - Institut Ruđer Bošković osnovan je 1950. godine, kao institut  za znanstvena istraživanja na području atomske fizike. Najveći je hrvatski nacionalni istraživački institut u području prirodnih znanosti i tehnologije. Ime instituta, u počast poznatom znanstvenom vizionaru, hrvatskom fizičaru Ruđeru Boškoviću, predložio je jedan od osnivača, fizičar Ivan Supek .

više

 

Održani su Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković

10.05.2010. - Sa rekordnom posjetom od preko 4500 posjetitelja, završeni su četvrti po redu Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković.

više

 

Svečano otvorenje Ruđer Medikol Ciklotrona

31.03.2010. - Predsjednica Vlade Jadranka Kosor u prisustvu ministra znanosti, obrazovanja i športa Radovana Fuchsa, voditelja Ureda Svjetske banke u Republici Hrvatskoj Andrasa Horvaia i drugih visokih uzvanika svečano je otvorila postrojenje novog ciklotronskog uređaja "Cyclone 18/9 HC" za proizvodnju radiofarmaceutika za potrebe PET/CT dijagnostike u sklopu Instituta Ruđer Bošković.

više

Slijepo izdvajanje komponenata iz mješavina u 1D i 2D NMR spektroskopiji i masenoj spektrometriji

24.02.2010. - Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja čistih komponenata u 1D i 2D NMR spektroskopiji i masenoj spektrometriji  robusnom višekomponentnom analizom temeljenom na rijetkosti.

više

 

Visoko efikasna metoda za slijepo izdvajanje čistih komponenata u spektroskopiji i spektrometriji

14.09.2009. - Inovacija se odnosi na sustav računalne obrade podataka u svrhu slijepog izdvajanja više od dvije čiste komponente iz dva mjerenja u području spektroskopije i spektrometrije.

više

 

Adamantanski derivati krunastih etera i njihova upotreba u terapiji tumora

02.10.2009. - Adamantanski derivati krunastih etera pokazuju umjerenu do jaku antiproliferativnu i citotoksičnu aktivnost, što ukazuje na njihov potencijal za korištenje u antitumorskoj terapiji pojedinačno ili u kombinaciji s drugim citostaticima.

više

Triazenski spojevi kao potencijalni antitumorski lijekovi

03.09.2009. - Triazenski analozi, njihove farmaceutski prihvatljive soli i N-acil derivati pokazuju citotoksičnost u vrlo niskim koncentracijama te dobru topivost. Ovakvi spojevi mogu se koristiti u liječenju tumora pojedinačno ili u kombinaciji s drugim citostaticima.

više

 

Adamintanski bisureidni derivati za detekciju aniona u kemijskim i biološkim otpinama

25.08.2009. - Pripravljeni su adamantanski bisureidni derivati koji vežu sljedeæe anione: F-, Cl-, Br-, acetat, HSO4-, NO3-, i H2PO4-, a posebno F- i H2PO4-. Prisutnost iona može se detektirati UV-VIS ili fluorescencijskom spektroskopijom.

više

 

Vezani sustav tekućinska kromatografija-spektrometrija mase (HPLC-MS/MS)

19.08.2009. - Sustav tekućinska kromatografija visokog učinka - spektrometrija mase predstavlja vezani sustav koji omogućuje odjeljivanje komponenata smjese i njihovu detekciju bez potrebe za dugotrajnim i složenim obradama uzorka.

više

Ekološko sredstvo za kemijsku obradu staklenih, keramičkih i kamenih površina

08.06.2009. - Razvijeno je ekološko kemijsko sredstvo koje rješava probleme hidrofobnosti površine te zaštite od tragova prstiju, prašine, prljavštine i ošteæenja pri obradi pjeskarenih staklenih, keramièkih i kamenih površina.

više

 

Organogelatori za geliranje komercijalnih goriva, organskih otapala i vode

08.06.2009. - Znanstvenici Instituta „Ruđer Bošković“ pripravili su spojeve koji imaju svojstvo geliranja komercijalnih goriva poput benzina i nafte, raznih organskih otapala te vode i smjesa vode s otapalima poput DMSO i DMF.

više

 

Pametni prijenosni kontaktni iluminator za fotodinamičku terapiju površinskih tumora

02.10.2008. - Pametni prijenosni iluminator za fotodinamičku terapiju površinskih tumora postiže takav iluminacijski režim da se fotodinamički protokol zbiva u optimalnom režimu. Uređaj i metoda koja se koristi s njim rješavaju tehnički problem optimalne iluminacije uzevši u obzir stanje tkiva i realnu koncentraciju fotoaktivne tvari (PpIX).

više

Pripravljanje tankih filmova postupkom magnetronskog rasprašenja na CMS-18 sustavu

01.04.2009. - Institut Ruđer Bošković (IRB) nudi uslugu pripravljanja tankih filmova postupkom magnetronskog rasprašenja na CMS-18 sustavu. Uređaj pruža široke mogućnosti za pripravljanje poznatih ili novih materijala i struktura u obliku tankih filmova.

više

 

Nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju

02.10.2008. - Pripravljene su nove kiralne nepokretne faze za tekućinsku kromatografiju koje odjeljuju široki spektar racemičnih ili enantiomerno obogaćenih smjesa od komercijalnog interesa.

više

 
 

Anketa

 • Uz Nikolu Teslu, najveći hrvatski izumitelj za vas je:
 • Ruđer Bošković
 • Franjo Hanaman
 • Marcel Kiepach
 • Ivan Lupis-Vukić
 • Ante Maglica
 • Eduard Slavoljub Penkala
 • Mario Puratić
 • David Schwarz
 • Marin Soljačić
 • Branko Souček
 • Faust Vrančić
 • Ivan Vučetić

pošalji    rezultati